Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Meille henkilötietojen suojaus on erittäin tärkeää ja olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä 25.05.2018 voimaantulleen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Tällä tietosuojaselosteella kerromme kuinka me käsittelemme henkilö -ja käyttäjätietoja sivustolla Panasonictools.fi (Jäljempänä ‘me’ ‘meidän’).

1. Rekisterinpitäjä
STC-Trading Oy
Uutistie 3 C, 01770 Vantaa
+358 9 682 4180

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Timo Räsänen
timo.rasanen(at)stc.fi
Uutistie 3 C, 01770 Vantaa
+358 9 682 418 32

3. Rekisterin nimi
Panasonictools- rekisteri, STC-Trading Oy

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Keräämiemme henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen, viestintä ja analysointi. Perusteena tietojen käsittelyyn on meillä viestinnän toteutuminen esimerkiksi sähköpostitse tapahtuvaan yhteydenpitoon. Käsittelemme tietoja tietosuoja-asetusten mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten
– Yrityksen tiedot
– Sähköpostiosoite
– Yhteyshenkilöiden etu- ja sukunimet, työnimikkeet ja yhteystiedot
Näiden tietojen antaminen meille on aina vapaaehtoista, mutta niitä tarvitaan yhteydenpidon toteuttamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Panasonictools- rekisteri, STC-Trading Oy

– Asiakassuhdetta perustettaessa (ylläpidämme tietoja niiden muuttuessa)
– Yritykseltä ja yhteyshenkilöltä itseltään

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän toiminnanohjausjärjestelmään ja palvelimelle, jotka ovat suojattu käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Näitä järjestelmiä käyttävät vain STC-Trading Oy:n henkilökunnan jäsenet, jotka käsittelevät tietoja vain työtehtävän edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia henkilökuntaan kuuluvia, rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöä valvotaan ja se on suojattu ulkopuoliselta käytöltä lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.
Rekisteröity voi tehdä pyynnön poistaa tietonsa rekisteristä pysyvästi ja tulla unohdetuksi.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.
 
12. Rekisterin tietojen säilytysaika
Säilytämme rekisterissämme henkilötietoja vain sen ajan, joka nähdään tarpeelliseksi esimerkiksi viestintää koskevissa asioissa, kuitenkin enintään kaksi kalenterivuotta viimeisimmästä yhteydenpidosta.
 
13. Ketkä vastaanottavat henkilötietoja
Rekisterissä olevia tietojamme käytetään vain välttämättömiin toimiin, esimerkiksi sähköpostin lähettämiseen. Tietoja vastaanottavat yrityksemme työntekijät, joita liiketoiminnan toteutuminen edellyttää.Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.


14. Valitukset
Olethan meihin yhteydessä, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen henkilötietojesi käsittelyyn. Jos uskot, että käsittelykäytäntömme rikkovat tietosuojalakeja tai asetuksia (GDPR), voit myös tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistolle. (Lisätietoa: www.tietosuoja.fi)

15. Muutokset
 
Jos sivustollemme tai palveluihimme tulee muutoksia tai henkilötietojen lainsäädäntö muuttuu, voimme joutua tekemään muutoksia henkilötietojen käsittelyä koskeviin tietoihin. Ilmoitamme aina rekisterissä oleville henkilöille, jos tällaisia muutoksia ilmenee. Ilmoitamme myös sivustollamme mahdollisista muutoksista.

16. Evästeet 

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle tai muulle laitteelle, jolla sivustoa käytetään. Evästeillä voidaan kerätä erilaista tietoa siitä, miten sivustoa käytetään ja millä sivuilla sivustossamme on vierailtu. Myös käyttäjän koneen internet-selain, IP-osoite ja käyttöjärjestelmä saadaan tietoon evästeitä käyttämällä. Kävijätietoja seuraamalla ja analysoimalla saamme kehitettyä verkkosivustostamme sellaisen, että sen toiminta on mahdollisimman  sujuvaa ja että sen käyttö tuo parhaan mahdollisen käyttökokemuksen ja palvelee mahdollisimman hyvin käyttäjää. Käyttäjällä on aina mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimen asetuksia. Käytämme analytiikka -ja markkinointijärjestelmä Google Analyticsiä ja Google Tag Manageria evästetietojen seurantaan. Järjestelmät keräävät tietoa anonyymisti ja tietojen avulla parannamme sivujemme käytettävyyttä.

Poista Google Analytics -seuranta käytöstä napsauttamalla tätä.